Tjänster

Projektstöd

Vi hjälper er med planprocessen, fastighetsrelaterade frågor, förhandling och avtal, sakägarförteckningar samt utreder samfälligheter.

Projektstöd

Compound Interest har mångårig och bred erfarenhet i förhandlingar både vid markåtkomst och i ersättningsförhandlingar. Vår erfarenhet och kunskap sträcker sig från tidigt planläggningsskede till byggande. När vi arbetade på Trafikverket utformade vi deras upphandlingsmallar för markförhandling i konsultuppdrag. Compound Interest åtar sig uppdrag inom alla moment som ingår i dessa delar.

Compound Interest kan hjälpa er med juridiska och fastighetsrelaterade frågor i samband framtagande av väg-, järnvägs- och detaljplaner. Vi hjälper även till med förhandling och avtal i samband med andra intrångssituationer som t.ex. ledningar och bildande av naturreservat.

Vi har ansvarat för utformningen av markförhandlingsprocessen i Trafikverket och medverkat i utformningen av alla styrande riktlinjer, rutiner och mallar i arbetssättet.

Värdering och juridiska utlåtanden

Vi är specialiserade på alla typer av intrångsvärdering. Extra roligt tycker vi det är när det blir riktigt kniviga värderingssituationer.

Värdering och juridiska utlåtanden

Compound Interest hjälper er med all typ av fastighetsvärdering. Vi har lång erfarenhet av intrångsvärderingar till följd av byggande av väg- och järnväg både på landsbygden och i stadsmiljö. Vår specialitet är småhus-, tomt- och jordbruksvärdering.

Företaget har två, av Samhällsbyggarna, auktoriserade fastighetsvärderare.

Vi har stor kunskap om värdering enligt 1984-års jordbruksnorm. Under de senaste drygt 10 åren har vi på tidigare anställningar ansvarat för utveckling av normen, inkl. uppdateringar, utbildningar och årliga prisförhandlingar med LRF.

Vi har även utvecklat beräkningsstöd för värderingar enligt 1984-års jordbruksnorm, skogsnormen och andra typer av intrångsvärdering.

Compound Interest utför även juridiska utlåtanden inom vårt ämnesområde. Vi är extra duktiga på värderingsfrågor, arrenden och juridik kring planprocessen vid framtagande av väg-, järnvägs- och detaljplaner.

Vi åtar oss också uppdrag som ombud i mark- och miljödomstolen.

Utbildning

Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet. Compound Interest erbjuder utbildningar och rådgivning inom fastighetsjuridik och värdering.

Utbildning

Compound Interest erbjuder bl.a. kurser inom:

 • Grundläggande fastighetsvärdering
 • Värdering av intrång på jordbruksmark till följd av byggande av väg/järnväg
 • Värdering av intrång på tomtmark
 • Värdering av miljöskador till följd av trafikimmissioner
 • Investeringsanalys
 • Fastighetsrätt/Lantmäteri
 • Övriga kurser inom fastighetsjuridik och värdering på förfrågan

Utbildningarna kan skräddarsys för att passa just ert företag. Kontakta oss gärna för frågor kring våra utbildningar.

Vi erbjuder även rådgivning inom alla våra kunskapsområde där vi anpassar vårt stöd efter ert behov.

Verksamhets­utveckling

Vi gillar utmaningar och att vara i rörelse. Därför brinner vi för utveckling av effektiva och smarta arbetsätt och stöd som hjälper till att nå uppsatta mål.

Verksamhets­utveckling

Compound Interest besitter mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling både som genomförare och beställare. Framgångsrik utveckling handlar inte bara om nya processer och nya stöd utan kanske främst om kommunikation, att skapa delaktighet och förståelse. Vi hjälper till med:

 • Förändringsledning och implementering
 • Analys
 • Processbeskrivning
 • Rutinbeskrivning
 • Utveckling i Excel
 • Datastruktur
 • Produktspecifikation i Excel för vidare beställning.
 • Beställarkompetens

Vår erfarenhet tillsammans med våra personliga egenskaper, och det faktum att vi tycker utveckling är något av det roligaste och mest stimulerande som finns, gör att vi säkert kan presentera flera spännande möjligheter.

Fråga oss gärna hur vi kan hjälpa just er eller för referensmaterial på utveckling vi har gjort.