Full aktivitet

Full aktivitet

Lina Hägg Inga kommentarer
okategoriserad

Vi är i full gång med flera, både stora som små uppdrag.

Just nu jobbar vi bland annat med:

  • Framtagande av detaljplaner för byggande av Sveriges första Lalandia
  • Gång- och cykelvägar i Halland
  • Juridiska utredningar och värderingar på arrendetomter
  • MEX-frågor i Motala kommun
  • Upplåtelseförhandlingar av nya ledningar i Mellansverige
  • Beräkningar av ny prislista för jordbruksnormen

 

Lämna en kommentar